0 Prijava

Opći uvjeti poslovanja

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

ART OF LIVING – UMIJEĆE ŽIVLJENJA HRVATSKA d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 19.04.2016.

 

GENERALNO

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) odnose se na pravila, procese i procedure pri narudžbi, kupnji i korištenju proizvoda i usluga društva društva Umijeće življenja Hrvatska d.o.o. – Art of Living Croatia Ltd. (dalje u tekstu: Art of Living), bilo da su proizvodi i usluge naručeni putem Interneta ili na drugi način.

Važeći Opći uvjeti objavljeni su i javno dostupni svim zainteresiranim korisnicima na internetskim stranicama www.artofliving.hr te shop.artofliving.hr (dalje u tekstu: Web stranice), a koje su pod upravljanjem Art of Living-a.

Narudžbom bilo kojeg proizvoda ili usluge iz ponude Art of Living-a, korisnik potvrđuje svoje slaganje s Općim uvjetima.

 

NAČINI I DINAMIKA PLAĆANJA

Načini plaćanja koji su mogući za proizvode i usluge iz ponude Art of Living navedeni su na internetskoj stranici shop.artofliving.hr, i to na linku: http://shop.artofliving.hr/trgovina/placanje-i-dostava.

Art of Living zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti moguće načine plaćanja i dostave, a sve eventualne izmjene stupaju na snagu od trenutka njihove objave na gore navedenom linku.

 

NARUDŽBA I DOSTAVA PROIZVODA

Ukoliko korisnik naručuje proizvode, isti će mu biti dostavljeni ili će ih preuzeti osobno, već kako je naznačeno u samoj narudžbi, a sve sukladno mogućim opcijama dostave proizvoda navedenima na: internetskoj stranici shop.artofliving.hr, i to na linku: http://shop.artofliving.hr/trgovina/placanje-i-dostava.

Pri tome je korisnik obvezan podmiriti troškove dostave proizvoda u iznosu naznačenom na Web stranicama za odabranu opciju dostave.

Za samu provedbu dostave proizvoda mogu biti angažirane treće tvrtke koje se bave tom djelatnošću. Korisnik prihvaća da Art of Living nije odgovoran za bilo kakve propuste ili pogreške u radu navedenih tvrtki za dostavu proizvoda.

Ukoliko se dogodi da pojedini naručeni proizvod ne može biti dostavljen korsiniku u razumnom roku (npr. ukoliko je predmetni proizvod rasprodan odnosno nema ga na trenutnim zalihama), Art of Living će ponuditi korisniku ili da u okviru uplaćenog iznosa odabere drugi proizvod ili uslugu, ili da mu se vrate sredstva koja je Art of Living zaprimio od korisnika za navedeni proizvod.

 

POVRAT PROIZVODA

Ukoliko se dogodi da je proizvod isporučen korisniku s ozbiljnim nedostacima kao što su vidljiva vanjska oštećenja koja onemogućuju normalnu uporabu proizvoda ili istekao rok uporabe proizvoda, a korisnik je prijavio i dokazao postojanje navedenih nedostataka u roku od tri dana od dana preuzimanja proizvoda, Art of Living će isporučiti korisniku istovrsni zamjenski proizvod bez nedostataka. Ako to nije moguće učiniti u razumnom roku, Art of Living će ponuditi korisniku da u okviru uplaćenog iznosa odabere drugi proizvod ili uslugu, ili da mu se vrate sredstva koja je Art of Living zaprimio od korisnika za navedeni proizvod.

Art of Living pri tome ima pravo, po vlastitom nahođenju, zatražiti od korisnika da mu vrati originalni proizvod koji je bio isporučen s nedostacima.

Osim u gore navedenim slučajevima i rokovima, korisnik nema pravo na povrat proizvoda, ali ima pravo uputiti reklamaciju u slučaju da je nezadovoljan s kupljenim proizvodom iz bilo kojeg razloga. Reklamacija se može uputiti na način i u rokovima propisanima pod točkom Reklamacije u ovim Uvjetima.

 

NARUDŽBA USLUGA

Korisnik se izričito obvezuje, prije narudžbe i uplate bilo koje usluge u ponudi Art of Living-a (npr. tečaja, radionice, konzultacije, tretmana i sl.), učiniti sljedeće:

-        Provjeriti da li on/a (ili druga osoba za koju uplaćuje uslugu) zadovoljava kriterije i uvjete propisane od Art of Livinga za korištenje te usluge. Na primjer, za sudjelovanje na pojedinim tečajevima propisani su preduvjeti da je polaznik prethodno pohađao neki pripremni tečaj, zatim za pojedine programe propisani su dobni preduvjeti ili slično.

-        Provjeriti da li on/a (ili druga osoba za koju uplaćuje uslugu) zadovoljava zdravstvene preduvjete za korištenje odabrane usluge. U slučaju dvojbe, korisnik može poslati upit nekom od certificiranih voditelja Art of Living programa kojeg bi želio pohađati, ili poslati upit na službenu e-mail adresu navedenu na Web stranicama.

-        Provjeriti raspoložive termine i lokacije pružanja željene usluge te se prije uplate predbilježiti kod voditelja programa za željeni termin.

-        Provjeriti da li se odabrana cijenovna opcija koju uplaćuje odnosi na njega (npr. pojedine cijene mogu se razlikovati po gradovima i/ili po socijalnim skupinama ili slično).

U slučaju da je korisnik propustio obaviti navedene provjere prije narudžbe i uplate usluga, odnosno ako je iz bilo kojeg razloga uplatio uslugu unatoč nezadovoljavanju gore navedenih preduvjeta i kriterija, primijenit će se sljedeće odredbe:

-        Ukoliko se ustanovi da nisu zadovoljeni bilo koji preduvjeti za korištenje odabrane usluge (preduvjeti pohađanja pripremnih programa, dobni preduvjeti, zdravstveni preduvjeti ili ostali preduvjeti), korisnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa, ali ima pravo samostalno pronaći drugu osobu (koja zadovoljava sve tražene kriterije i preduvjete) za korištenje iste usluge u istom terminu te prebaciti svoje pravo korištenja uplaćene usluge na tu drugu osobu.

Za navedeno prebacivanje prava korištenja usluge na drugu osobu u istom terminu, Art of Living neće naplatiti administrativnu naknadu korisniku ako korisnik koristi ovo pravo najviše jednom godišnje. Ako bi korisnik želio koristiti navedeno pravo više no jednom godišnje, Art of Living zadržava pravo naplatiti korisniku administrativnu naknadu u iznosu od 10% cijene uplaćene usluge, i tek po uplaćenoj naknadi korisnik može obaviti prebacivanje prava korištenja na drugu osobu.

-        Ukoliko korisnik zadovoljava kriterije za korištenje pojedine usluge, ali nije prije uplate provjerio termine i lokacije raspoloživosti usluge odnosno nije se predbilježio za pojedini termin kod voditelja programa, korisnik je suglasan da je navedeno učinio na vlastitu odgovornost te da se može dogoditi da je njegov željeni termin već popunjen. U tom slučaju, korisnik nema pravo na povrat sredstava, ali ima pravo odložiti korištenje uplaćene usluge za sljedeći slobodan termin, o kojem će ga Art of Living obavijestiti. Navedeno pravo korisnika da uslugu iskoristi u zamjenskom terminu ističe u roku od godine dana od dana uplate; a ukoliko korisnik u tom roku nije iskoristio uslugu u zamjenskom terminu iz bilo kojeg razloga, smatrat će se kao da ju je iskoristio te neće imati pravo na povrat sredstava.

-        Ukoliko korisnik zadovoljava kriterije za korištenje pojedine usluge, ali je uplatio uslugu po krivoj cijeni (npr. uplatio je po cijeni za umirovljenike, a nije umirovljenik ili slično), dužan je prije početka korištenja usluge uplatiti cjelokupnu razliku do cjenovne kategorije u koju on/a doista pripada. U suprotnom, korisnik neće imati pravo koristiti uslugu, niti će imati pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

KORIŠTENJE USLUGA

Prilikom korištenja usluga korisnik je obvezan dolaziti na vrijeme te dolaziti na sve termine za pojedinu uslugu, odnosno pohađati program bez izostanaka. Ukoliko korisnik propusti učiniti navedeno, neće imati pravo na nikakav povrat sredstava niti zamjesnski termin niti bilo kakve druge ustupke. Dodatno, korisnik je svjestan da u slučaju njegove neredovitosti u dolascima, Art of Living zadržava pravo isključiti korisnika iz daljnjeg korištenja usluge, bez ikakvog povrata sredstava ili nadoknade.

Prilikom korištenja usluga korisnik je obvezan poštovati upute Art of Living-a za korištenje pojedine usluge, kao što su upute o neuzimanju opojnih sredstava u određenom razdoblju, upute o prehrani neposredno prije, za vrijeme i nakon programa te druge slične upute i preporuke. Ukoliko se korisnik ne bi pridržavao dobivenih uputa i preporuka, neće imati pravo na nikakav povrat sredstava niti zamjesnski termin niti bilo kakve druge ustupke. Dodatno, korisnik je svjestan da u slučaju njegovog nepridržavanja uputa za korištenje pojedine usluge, Art of Living zadržava pravo isključiti korisnika iz daljnjeg korištenja usluge, bez ikakvog povrata sredstava ili nadoknade.

Prilikom korištenja usluga korisnik je obvezan poštovati ugled i reputaciju Art of Living-a te programa koje Art of Living provodi, kao i dignitet voditelja programa i ostalih sudionika programa, uključujući razdoblje prije, za vrijeme i nakon korištenja pojedine usluge. Ukoliko se korisnik ne bi pridržavao navedenog ili se neprimjereno ponašao prema voditeljima ili sudionicima programa, neće imati pravo na nikakav povrat sredstava niti zamjesnski termin niti bilo kakve druge ustupke. Dodatno, korisnik je svjestan da u slučaju njegovog nepoštivanja ugleda i reputacije Art of Living-a i/ili Art of Living programa, i/ili voditelja programa i/ili drugih sudionika programa i/ili u slučaju neprimjerenog ponašanja korisnika prema voditeljima ili sudionicima programa, Art of Living zadržava pravo isključiti korisnika iz daljnjeg korištenja usluge, bez ikakvog povrata sredstava ili nadoknade.

Prilikom korištenja usluga korisnik je dužan pridržavati se uputa i savjeta svoga liječnika uključujući razdoblje prije, za vrijeme i nakon korištenja pojedine usluge. Ukoliko se korisnik ne bi pridržavao navedenog, neće imati pravo na nikakav povrat sredstava niti zamjesnski termin niti bilo kakve druge ustupke. Dodatno, korisnik je svjestan da u slučaju njegovog nepoštivanja uputa ili savjeta svoga liječnika, Art of Living zadržava pravo isključiti korisnika iz daljnjeg korištenja usluge, bez ikakvog povrata sredstava ili nadoknade.

Korisnik je nadalje izričito suglasan da Art of Living niti voditelj programa koji obavlja pružnje usluge ne snose nikakvu odgovornost u slučaju da se korisnik nije pridržavao uputa ili savjeta svoga liječnika, i/ili uputa ili savjeta Art of Living-a za korištenje same usluge.

 

OTKAZIVANJE USLUGA OD STRANE KORISNIKA

Ukoliko je korisnik uplatio pojedinu uslugu, ali zbog izmijenjenih osobnih okolnosti nije više u mogućnosti koristiti tu uslugu te je želi otkazati ili odgoditi, primijenit će se sljedeći uvjeti:

-        Bez obzira na vrijeme odustanka korisnik ima pravo samostalno pronaći drugu osobu (koja zadovoljava sve tražene kriterije) za korištenje iste usluge u istom terminu te prebaciti svoje pravo korištenja uplaćene usluge na tu drugu osobu.

Za navedeno prebacivanje prava korištenja usluge na drugu osobu u istom terminu, Art of Living neće naplatiti administrativnu naknadu korisniku ako korisnik koristi ovo pravo najviše jednom godišnje. Ako bi korisnik želio koristiti navedeno pravo više no jednom godišnje, Art of Living zadržava pravo naplatiti korisniku administrativnu naknadu u iznosu od 10% cijene uplaćene usluge, i tek po uplaćenoj naknadi korisnik može obaviti prebacivanje prava korištenja na drugu osobu.

Ukoliko korisnik nije pronašao odgovarajuću zamjensku osobu na koju bi prabacio svoje pravo korištenja usluge odnosno ako prebacivanje prava korištenja usluge nije uspješno realizirano, korisnik može ako želi otkazati uslugu, pri čemu će se primijeniti pravila i procedure opisane niže.

-        Ukoliko korisnik pošalje (e-mailom) obavijest o odustanku od korištenja usluge više od 30 dana prije dana početka usluge, ima pravo na povrat sredstava koja je Art of Living zaprimio od njega za navedenu uslugu, umanjeno za bilo kakve transakcijske troškove odnosno provizije trećih strana (banke, kartične kuće, web shop pružatelji usluga i sl.), koji u cijelosti idu na teret korisnika. Alternativno, korisnik ima pravo umjesto povrata sredstava odabrati alternativni proizvod ili uslugu iz Art of Living ponude, a u okviru uplaćenog iznosa, ili se korisnik može umjesto povrata sredstava odlučiti za odgodu korištenja uplaćene usluge za drugi raspoloživi termin. O navedenom odabiru korisnik treba obavijestiti Art of Living putem e-maila.

-        Ukoliko korisnik pošalje (e-mailom) obavijest o odustanku od korištenja usluge između 15 i 30 dana prije dana početka usluge, ima pravo na povrat 70% sredstava koja je Art of Living zaprimio od njega za navedenu uslugu, umanjeno za bilo kakve transakcijske troškove odnosno provizije trećih strana (banke, kartične kuće, web shop pružatelji usluga i sl.), koji u cijelosti idu na teret korisnika. Alternativno, korisnik ima pravo umjesto povrata sredstava odabrati alternativni proizvod ili uslugu iz Art of Living ponude, a u okviru vrijednosti 70% od uplaćenog iznosa. O navedenom odabiru korisnik treba obavijestiti Art of Living putem e-maila. Ostatak uplaćenih sredstava (tj. 30% od uplaćenog iznosa) predstavlja naknadu za otkaz usluge i neće se vratiti korisniku.

-        Ukoliko korisnik pošalje (e-mailom) obavijest o odustanku od korištenja usluge između 5 i 15  dana prije dana početka usluge, ima pravo na povrat 30% sredstava koja je Art of Living zaprimio od njega za navedenu uslugu, umanjeno za bilo kakve transakcijske troškove odnosno provizije trećih strana (banke, kartične kuće, web shop pružatelji usluga i sl.), koji u cijelosti idu na teret korisnika. Alternativno, korisnik ima pravo umjesto povrata sredstava odabrati alternativni proizvod ili uslugu iz Art of Living ponude, a u okviru vrijednosti 30% od uplaćenog iznosa. O navedenom odabiru korisnik treba obavijestiti Art of Living putem e-maila. Ostatak uplaćenih sredstava (tj. 70% od uplaćenog iznosa) predstavlja naknadu za otkaz usluge i neće se vratiti korisniku.

-        Ukoliko korisnik pošalje (e-mailom) obavijest o odustanku od korištenja usluge između 0 i 5  dana prije dana početka usluge, nema pravo na nikakav povrat sredstava koja je Art of Living zaprimio od njega za navedenu uslugu, odnosno smatrat će se kao da je uslugu iskoristio. Isto će se smatrati i u slučaju da korisnik nije poslao e-mailom na službenu Art of Living adersu obavijest o odustanku, ali nije došao na termin korištenja usluge ili je odustao tijekom samog korištenja ili je dolazio neredovito ili slično; u svim navedenim slučajevima korisnik neće imati nikakvo pravo na povrat sredstava niti bilo kakve druge ustupke.

U svim gore navedenim slučajevima, Art of Living zadržava pravo, ovisno o konkretnoj situaciji i okolnostima, po vlastitom nahođenju odobriti korisniku blaže uvjete otkaznih postupaka i/ili naknada. Navedeno se ne može smatrati obvezom Art of Living-a, već isključivo njegovim diskrecijskim pravom.

 

OTKAZIVANJE USLUGA OD STRANE ART OF LIVING-A

Art of Living zadržava pravo odgoditi ili otkazati pojedinu uslugu u sljedećim slučajevima:

-        Ako je došlo do spriječenosti voditelja usluge da obavi uslugu u planiranom terminu;

-        Ako je došlo do logističke spriječenosti da se usluga obavi u planiranom terminu, bilo zbog propusta treće strane, tržišnih promjena, razloga više sile ili drugih objektivnih okolnosti;

-        Ako se nije skupila dovoljna grupa polaznika za financijski održivo pružanje navedene usluge;

-        Ako je došlo do drugih okolnosti koje imaju utjecaj na optimalno pružanje navedene usluge u navedenom terminu;

-        odnosno u drugim sličnim slučajevima i okolonostima.

U slučaju da Art of Living odgodi ili otkaže pružanje usluge zbog bilo kojeg razloga, Art of Living će o navedenom obavijestiti korisnika putem e-maila, te će ponuditi korisniku da uslugu iskoristi u nekom od zamjenskih termina, ako je to moguće.

Ukoliko Art of Living nije u mogućnosti ponuditi korisniku zamjenski termin korištenja usluge, ili niti jedan od ponuđenih zamjenskih termina ne odgovara korisniku, korisnik ima pravo odabrati jednu od sljedećih opcija:

-        prebaciti pravo korištenja usluge u zamjenskom terminu na drugu osobu (koja zadovoljava sve potrebne kriterije za korištenje navedene usluge), ili

-        odabrati za sebe drugu uslugu ili proizvod iz Art of Living ponude, u okviru vrijednosti koju je korisnik uplatio za otkazanu uslugu, ili

-        zatražiti povrat cjelokupnog iznosa kojeg je Art of Living zaprimio od korisnika za pružanje te usluge.

O svom odabiru između gore navedenih opcija korisnik je dužan obavijestiti Art of Living putem e-maila.

U bilo kojem slučaju, isključena je mogućnost da bi Art of Living trebao nadoknaditi korisniku bilo kakav iznos veći od iznosa kojeg je zaprimio od korisnika za navedenu uslugu.

 

INFORMACIJE NA WEB STRANICAMA

Art of Living ulaže napore, sukladno razumnim mogućnostima, kako bi informacije na Web stranicama bile što ažurnije i točnije u svakom trenutku. Međutim, usljed velikog broja podstranica te proizvoda i usluga, moguće su nenamjerne pogreške pri unosu opisa pojedinih proizvoda ili usluga, ili eventualni propusti da se uklone neažurne informacije, ili eventualno odstupanje izgleda proizvoda od fotografije ili druge slične pogreške u prezentaciji informacija na Web stranicama.

Art of Living se unaprijed ograđuje od takvih eventualnih pogrešaka te se ispričava korisniku ukoliko do njih dođe, a korisnik je suglasan da s osnove eventualnih pogrešaka kako je gore navedeno, neće potraživati od Art of Living-a nikakvu naknadu štete ili slično.

Specifično, ukoliko se dogodi pogreška u prezentaciji cijene proizvoda/usluga na Web stranicama, na način da je stvarna cijena manja od prikazane, a korisnik je izvršio uplatu po neispravnoj (višoj) cijeni, Art of Living će ponuditi korisniku da za razliku u cijeni kupi dodatni proizvod/uslugu ili da mu se iznos razlike u cijeni refundira.

Suprotno tomu, ukoliko se dogodi pogreška u prezentaciji cijene proizvoda/usluga na Web stranicama, na način da je stvarna cijena viša od prikazane, a korisnik je izvršio uplatu po neispravnoj (nižoj) cijeni, Art of Living će ponuditi korisniku da ili doplati do pune cijene proizvoda/usluge ili da odustane od kupnje tog proizvoda/usluge te da mu se uplaćeni iznos refundira.

 

REKLAMACIJE

Eventualne reklamacije na kupljene proizvode ili usluge zaprimaju se unutar 10 dana od dana dostave/preuzimanja proizvoda odnosno korištenja usluge, i to pisanim putem na službenu adresu Art of Living-a, objavljenu na Web stranicama kao Adresa društva. Tako dostavljene reklamacije smatraju se reklamacijama dostavljenima u roku.

Art of Living nema obvezu razmatrati reklamacije dostavljene nakon roka.

Sve reklamacije dostavljene u roku, bit će razmotrene od strane povjerenstva Art of Living-a. U slučaju da se ustanovi da je reklamacija opravdana, Art of Living će ponuditi korisniku popravak proizvoda/usluge, ili ako to ne bude moguće zamijenski proizvod/uslugu, ili ako to ne bude moguće povrat novca kojeg je Art of Living zaprimio od korisnika za taj proizvod/uslugu. U bilo kojem slučaju, izričito je isključena bilo kakva opcija u kojoj bi Art of Living trebao naknaditi korisniku iznos veći od onoga kojeg je od korisnika zaprimio za taj reklamirani proizvod/uslugu.

U slučaju spora, obje strane će težiti mirnom i sporazumnom rješenju istog. Ako strane ne uspiju postići dogovor mirnim putem, nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.


TRAJANJE, IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i važeći su od trenutka objave na Web stranicama odnosno od dana navedenog u njihovu zaglavlju, te od tog datuma zamjenjuju sve prethodne opće uvjete Art of Living-a.

 

Opći uvjeti vrijede sve dok sljedeća verzija Općih uvjeta ne bude službeno objavljena i stupi na snagu. Na Web stranicama će uvijek biti objavljena trenutno primjenjiva verzija Općih uvjeta.

Opće uvjete Art of Living može izmijeniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, i to objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na svojim Web stranicama.

Korisnik je dužan prije ponovne narudžbe proizvoda ili usluga pregledati eventualne promjene u Općim uvjetima. Nastavak narudžbe proizvoda ili usluga od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjenjenih Općih uvjeta, podrazumijeva da korisnik prihvaća sve odredbe sadržane u tim izmijenjenim Općim uvjetima.

Postavke kolačića Moji podaci

Ova stranica koristi kolačiće kako bi pružila bolje korisničko iskustvo. Kolačići ne pohranjuju osobne podatke.Uz daljnje korištenje ove stranice pristajete na naše kolačiće.

Više informacija
Informacije o upotrebi Web kolačiča ponudnika spletnog mjesta Art of Living Shop Hrvatska

Šta su to Web kolačiči?

Web kolačiči (u daljnem kolačiči) su malene datoteke, koje prilikom posjete dotičnog spletnog mjesta strežnik pošalje brskaču uporabnika, a ova jih onda naloži na upotrebljavanu napravu (računalo, tablicu, pametni telefon) sa kojom dostupamo do spletnog mjesta.

Na spletnom mjestu se upotrebljava više različitih kolačiča za različite namjere.

  1. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči potrebni za osnove funkcionalnosti spletnoga mjesta i omogučavaju djelovanje nakupne košarice, kupnju po spletu i tome slično.
  2. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči, sa kojima dobivamo informacije o načinu uptrebe spletnog mjesta. To su kolačiči, koji preko podataka o naslovu internetnog protokola omogučavaju predasve analizu frekventnosti i sadržaju traženja po spletu. Ali su anonimne i ne omogučavaju sledenja pojedinog identificiranog upotrebnika.
  3. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči, koji omogučavaju anonimni sled informacijama, koje su onda baza za našu prilagodbu oglašivanju po vašoj mjeri.

Uz daljnje korištenje ove stranice pristajete na naše kolačiće. Uvjek možete promijeniti vaše nastavitve s klikom na link u nogi ove stranice.

Vaše nastavitve

To su kolačiči, koji su nužno potrebni za djelovanje spletne strane. Znači, kolačiči vas upamte, da možete nesmetano tražiti po spletnim stranicama. U ovoj grupi su kolačiči, koji su upotrebljeni za to, da si samo spletno mijesto zapamti vaš unos u spletne obrasce, košaricu kupnje i slično. Obavezne su medju ostalog i zato, jer zagotavljaju sigurnost i tako sprečavaju zloupotrebu sistema.

Ti analitički kolačiči nam omogučuju, da sa upotrebom anonimne slednje poboljšamo funkcionalnost stranice. Isto tako nam omogučuju lakšu identifikaciju proizvoda, koji bi eventuelno bili za vas zanimljivi. U nekim slučajevima prednost ovih kolačiča je poboljšanje brzine za obradu vaših zahtjeva, zaznavanje i hramba vaših nastavitava i pomoč kod povezivanja sa socialnim mrežama.Ako nečete odabrati te kolačiče, to se može odraziti u loše oblikovanim ponudama i preporukama i sporijim dejstvo te stranice. Isto tako može biti oteškočeno povezivanje sa socilanim mrežama kao n.r. Facebook, Twitter, Google+, i slični.

Ti kolačiči sabiru informacije, sa kojima prilagodjavamo oglašivanje vašem ukusu, preferencijama i željama. Ove podatke upotrebljana tako naša, kao i partnerske i druge spletne stranice. Tako dobijeni podatki su anonimni - nemaju nikakvih osobnih podataka, koje ste možda dijelili sa nama. Ako nečete odabrati ovih kolačiča, oglasne poruke mogu biti manje primjereni za vas.